Aktuality

Skvalitnené priestory v ZNB

10.11.2017 14:51
V priebehu mesiacov júl – november sme zlepšovali priestory zariadenia núdzového bývania v rámci projektu s názvom „Kvalitnejší život v Centrum KA“, ktorý bol podporený Nadáciou EPH v sume 2500 EUR. Naši zamestnanci postupne vyčistili a vydezinfikovali tieto priestory,...

Nie násiliu...

20.10.2017 14:04
Každý deň dochádza k násiliu, a aj prostredníctvom plagátov a letákov vytvorených v rámci projetku "Pomoc obetiam domáceho násilia formou sociálneho poradenstva" chceme poukázať na to, kde obete domáceho a rodovo podmieneného násilia môžu požiadať o pomoc.       "Projekt bol...

Kvalitnejší život v Centrum KA

04.09.2017 13:38
Naša organizácia sa zapojila do výzvy o poskytnutie finančného príspevku z Nadácie EPH. Bol nám schválení finančný príspevok v sume 2500 EUR. Zámerom projektu je skvalitniť priestory poskytovaných sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania, a tým prispieť k zmene v psychickom nastavení...

CSS KA na výlete v Tatrách

25.08.2017 10:09
Výlet v Pribyline a na Štrbskom Plese bol perfektnou bodkou za naším výletovým letom. Ďakujeme všetkým za spoločne strávené chvíle a nové priateľstvá.

Pomoc obetiam domáceho násilia prostredníctvom sociálneho poradenstva

16.08.2017 12:38
Aktivity projektu podporené Radou vlády SR pre prevenciu kriminality sú zamerané na poskytovanie poradenstva pre obete domáceho násilia a na potrebnú publicitu.  O našich poradenských službách a aktivitách sme informovali inštitúcie, ktoré taktiež môžu napomôcť obetiam násilia.  Od...

Spoznávame Slovensko

15.08.2017 10:20
Malá "ochutnávka" z nášho výletu v Čičmanoch a v Rajeckej Lesnej... A už sa tešíme na ten nasledujúci! 

Výletovali sme na Oravskej priehrade a v skanzene Zuberec

19.07.2017 10:26
Pár fotografií z výletu na Oravskú priehradu a do skanzenu Zuberec. Tešíme sa aj na ďalšie výlety :) 

Podpora Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

10.05.2017 12:22
V oblasti prevencie kriminality získalo naše Centrum podporu na prevenčné a poradenské aktivity v rámci projektu "Pomoc obetiam domáceho násilia formou sociálneho poradenstva". Nakoľko sa už takémuto poradenstvu venujeme, plánujeme vďaka tomuto projektu zamerať viac pozornosti na vyhľadávacie...

Konferencia s workshopmi

17.11.2016 14:54
Naše Centrum organizuje dňa 1. decembra 2016 konferenciu spojenú s workshopmi za aktívnej účasti nórskych partnerov v rámci programu - SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie projektu DGV03006 s názvom MOSTY.  

Stacionár v múzeum

24.08.2016 08:54
Múzeu A. Sládkoviča v Krupine bola inštalovaná výstava Július Považan – lekára a umeleca. Výstavu v dvoch blokoch pripravili k nedožitému 90. výročiu jeho narodenia a my sme sa rozhodli tiež navštíviť danú výstavu.Mohli sme vidieť fotografie z jeho detstva, skice, ukážky plagátov či jeho maliarske...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>