Centrum pre deti a rodiny

 
 
 
Metodika Centra pre deti a rodiny DALIA:
 
 Zvládneme to  (podľa § 11 ods. 2 písm. a) a c))

Zmena k lepšiemu (podľa § 11 ods. 3 písm. b) bod 1., 2., 3., 4.)

Pomocná ruka (podľa § 44a ods. 1 písm. a) a b))
 
Pod lupou (podľa § 12 ods. 1 písm. b); § 11 ods. 3 písm. b) bod 5)