Centrum sociálnych služieb KA

 

Sme občianske združenie, ktoré je registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb - základného sociálneho poradenstva, opatrovateľskej služby, sprostredkovania osobnej asistencie, zariadenia núdzového bývania a denného stacionára. Uvedené sociálne služby poskytujeme najmä pre obyvateľov mesta a okresu Krupina, ale sme pripravení pomôcť každému človeku v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Snažíme sa vykonávať svoju prácu úplne profesionálne a kvalitne.

Vieme, že v živote stačí len chvíľka a človek sa ocitne v zdanlivo neriešiteľnej a ťažkej situácii. Aj preto sa snažíme ponúknuť pomocnú ruku každému, kto si svoje problémy nedokáže vyriešiť sám.

Dúfame, že tu nájdete odpovede na Vaše otázky, prípadne pri kontakte s nami - spôsob riešenia Vašich sociálnych problémov. Svojich návštevníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď sa k nám radi vracajú. Navštívte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás. Vašu podporu určite uvítame.

Navštívte nás na Sládkovičovej ul. 39, Krupina. Viď Kontakt

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Bezpečný priestor pre ženy

0800 212 212

Linka je bezplatná, dostupná nonstop a anonymná.

Pomoc a podporu Vám poskytnú vyškolené poradkyne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk

Aktuality

Beseda na tému Násilie páchané na ženách a deťoch

22.11.2017 09:30
Pri príležitosti troch významných dátumov v mesiaci november: 18. novembra – Európskeho dňa...

Skvalitnené priestory v ZNB

10.11.2017 10:09
V priebehu mesiacov júl – november sme zlepšovali priestory zariadenia núdzového bývania...

Kvalitnejší život v Centrum KA

04.09.2017 13:13
Naša organizácia sa zapojila do výzvy o poskytnutie finančného príspevku z Nadácie EPH. Bol nám...

Pomoc obetiam domáceho násilia prostredníctvom sociálneho poradenstva

16.08.2017 12:44
Aktivity projektu podporené Radou vlády SR pre prevenciu kriminality sú zamerané na poskytovanie...

Podpora Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

10.05.2017 12:41
V oblasti prevencie kriminality získalo naše Centrum podporu na prevenčné a poradenské aktivity v...

Výberové konanie

18.09.2015 15:58
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovných miest Výberové konanie Pracovné pozície:...

Zbierka šatstva v CSS KA - POZOR ZMENA!!!

25.08.2015 11:30
Centrum sociálnych služieb KA  v spolupráci s organizáciou Diakonie...

Týždeň dobrovoľníctva 2015 v CSS KA

21.08.2015 09:35
Pomaly sa blíži september, v ktorom sa každoročne koná Týždeň dobrovoľníctva. Naše Centrum sa už do...

Augustový denný tábor v CSS KA

12.08.2015 13:22
Od 3. do 7. augusta 2015 zrealizovalo Centrum sociálnych služieb KA denný tábor pre deti zo...

Letný tábor "Leto s nami"

14.07.2015 14:58
V dňoch 6. - 10. júla 2015 v Centre sociálnych služieb KA prebiehal letný tábor pre deti. Každý deň...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>