Centrum sociálnych služieb KA

 

Sme občianske združenie, ktoré je registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb - základného sociálneho poradenstva, opatrovateľskej služby, sprostredkovania osobnej asistencie, zariadenia núdzového bývania a denného stacionára. Uvedené sociálne služby poskytujeme najmä pre obyvateľov mesta a okresu Krupina, ale sme pripravení pomôcť každému človeku v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Snažíme sa vykonávať svoju prácu úplne profesionálne a kvalitne.

Vieme, že v živote stačí len chvíľka a človek sa ocitne v zdanlivo neriešiteľnej a ťažkej situácii. Aj preto sa snažíme ponúknuť pomocnú ruku každému, kto si svoje problémy nedokáže vyriešiť sám.

Dúfame, že tu nájdete odpovede na Vaše otázky, prípadne pri kontakte s nami - spôsob riešenia Vašich sociálnych problémov. Svojich návštevníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď sa k nám radi vracajú. Navštívte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás. Vašu podporu určite uvítame.

Navštívte nás na Sládkovičovej ul. 39, Krupina. Viď Kontakt

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Bezpečný priestor pre ženy

0800 212 212

Linka je bezplatná, dostupná nonstop a anonymná.

Pomoc a podporu Vám poskytnú vyškolené poradkyne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk

Aktuality

Bowling

04.07.2014 08:18
Počas letných mesiacov sme pripravili pre klientov množstvo zaujímavých aktivít. Jednou z nich bola...

Letný program denného stacionára CSS KA 2014

24.06.2014 15:16
Pre našich klientov sme pripravili aktivity počas letných prázdnin. Už sa tešíme na spoločné...

Vzdelávanie našich zamestnancov podporí grant Nadácie Socia

13.06.2014 12:02
Z grantového programu Lienka pomoci, ktorý je financovaný z výnosu zbierky Lienka pomoci, bol...

Naše centrum získalo podporu z Nadácie Orange

13.06.2014 11:45
Z grantového programu Nadácie Orange "Zelená pre seniorov" bol podporený náš projekt Trénujme...

Naše okolie a záhrada v júni

12.06.2014 11:38
Chceme sa podeliť s nádhernými muškátmi,novou skalkou a záhradkou o ktoré sa vzorne starajú klienti...

Otvorenie a požehnanie nových rozšírených priestorov ZNB

10.06.2014 15:26
V posledných týždňoch sa aktívne pracovalo na dokončení nových rozšírených priestorov zariadenia...

Zrekonštruované priestory ZNB

01.06.2014 14:01
 Od januára do mája 2014 sa nám podarilo zrekonštruovať priestory ZNB v budove č.628 na ulici...

Relácia v Rádiu Lumen o našom Centre

28.05.2014 15:07
Dňa 27.5.2014 nás navštívila pani redaktorka Andrea Čelková z Rádia Lumen, s ktorou sme sa...

Návšteva klientov denného stacionára na akcii ČREVOTOUR

17.05.2014 14:47
Klienti nášho denného stacionára sa dňa 16. mája 2014 zúčastnili celoslovenskej akcie s názvom...

Workshop pre príbuzných občanov so zdravotným postihnutím v spolupráci s organizáciou M.E.S.A.10

15.05.2014 14:20
V rámci projektovej aktivity „Monitoring vybraných aktérov procesu deinštitucionalizácie...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>