Kontakt

 

Centrum sociálnych služieb KA

Kalinčiakova 781/2

96301  Krupina

IČO: 42193222

Prevádzka:

Sládkovičova 39
96301 Krupina

(v budove "Katolíckeho domu" vedľa amfiteátra oproti Múzeu A. Sládkoviča)

 

Tel.: 0903 969 345, 0944 013 112, 0948 122 486

E-mail: aninasur@gmail.com, css.krupina@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CentrumSocialnychSluziebKa

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

Číslo účtu: 2852721456/0200