Aj krupinskí seniori si trénujú pamäť

29.10.2012 13:16

V rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami ponúklo naše Centrum miestnym seniorom zaujímavú aktivitu - tréningy pamäti pod vedením certifikovaných trénerov.

Tréningy pamäti sa konajú v Klube dôchodcov (pod kostolom) každý týždeň v pondelok a utorok od 14,00 -15,30 hod.

Sme radi, že aj u našich seniorov platí, že život sa nekončí v šesťdesiatke a aj naša spoločnosť si čoraz viac uvedomuje hodnotu toho, čo jej starší ľudia môžu ponúknuť. Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania v spoločnosti bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite.