Besiedka pri príležitosti mesiaca október - Mesiac úcty k starším

25.10.2012 13:36

Dňa 24. októbra 2012 sa v priestoroch denného stacionára Centra sociálnych služieb KA uskutočnila besiedka pri príležitosti mesiaca október - Mesiac úcty k starším. Zaujímavý program pre seniorov si pripravili pani učiteľky s deťmi z MŠ na Malinovského ulici.

Zúčastnili sa jej okrem klientov Centra aj klienti všetkých troch domovov sociálnych služieb v Krupine.

Ďakujeme škôlkárom a jednotlivým obyvateľom DSS za vytvorenie príjemnej atmosféry, z ktorej sa im ani nám nechcelo odísť.