Bezplatné ukážkové lekcie tréningu pamäti v CSS KA

07.11.2012 08:56

CSS KA pozýva na bezplatnú ukážkovú lekciu Tréningu pamäti určenú najmä pre aktívnych seniorov, ľudí v produktívnom veku, ľudí s poruchami pamäti alebo začínajúcimi problémami s pamäťou alebo pacientov po mozgovo-cievnej príhode v rámci ich celkovej rehabilitácie a zlepšenia zdravotného stavu.

Termíny konania:

- 1. termín: 11. decembra 2012 (utorok) o 14,00 hod.

- 2. termín: 12. decembra 2012 (streda) o 10,00 hod.

Čas trvania lekcie je cca 90 minút. Počet účastníkov max. 15 účastníkov na každý termín. V prípade vyššieho záujmu bude stanovený ďalší termín. Na ukážku sa z kapacitných dôvodov treba prihlásiť telefonicky, mailom alebo osobne v Centre sociálnych služieb KA s uvedením termínu.

Miesto konania:

Centrum sociálnych služieb KA, Sládkovičova 39, Krupina (v budove "Katolíckeho domu" vedľa amfiteátra oproti Múzea A. Sládkoviča).

Uzávierka prihášok:

30. novembra 2012

Kontakty pre prihlásenie sa a bližšie informácie:

telefón: 0903 969 345, 0917 565 063

mail: css.krupina@gmail.com alebo aninasur@gmail.com

osobne v Centre.