Montáž novej brány v ZNB

17.03.2016 16:34

Úspešne prebehlo verejné obstarávanie na bezpečnú bránu do zariadenia núdzového bývania. Najvýhodnejšiu ponuku predložila firma KOVOPROFIL R spol. s r. o., ktorá bránu vyrobila aj namontovala. Od dnešného dňa sa budova, ktorá je určená pre obete ohrozené násilím alebo zažívajúce násilie, môže pochváliť ďalším bezpečnostným prvkom. Veríme, že prispeje k väčšej bezpečnosti klientov, a tak nadobudnú lepší pocit istoty. 

Montáž novej brány v ZNB