Čoskoro sa chceme presťahovať do nových priestorov

24.11.2011 14:34

Centrum sociálnych služieb KA (CSS KA) v súčasnoti poskytuje základné sociálne poradenstvo, opatrovateľskú službu  a sprostredkovanie osobnej asistencie. 

Svoju činnosť zameriavame na pomoc zdravotne postihnutým občanom, seniorom a ľuďom, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi. Už na začiatku svojej činnosti sme plánovali uvedené služby rozšíriť o ďalšie a to zariadenie núdzového bývania a denný stacionár. Tieto chceme prevádzkovať v priestoroch "Katolíckeho domu" - budovy č. 39 na Sládkovičovej ulici v Krupine (vedľa amfiteátra). Vnútorné priestory budovy je potrebné zrekonštruovať. V novembri sa inštalovalo v celej budove kúrenie a momentálne sa dokončujú stavebné úpravy na poschodí. Radi by sme sa presťahovali do nových priestorov najneskôr začiatkom decembra, aby sme rozšírili činnosť chránených dielní a otvorili zariadenie núdzového bývania. Denný stacionár bude prevádzkovaný na prízemí. Rekonštrukčné práce sú dosť finančne náročné, ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí nám doteraz finančne alebo hmotne pomohli. 

Ak máte možnosť a záujem nás podporiť, vopred ďakujeme za každý Váš dar. Zároveň sa svojim darom môžete stať „anjelom strážnym“ niektorého nášho klienta a zažiť tak dobrý pocit z pomoci tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Databáza „anjelov strážnych“ a použitie ich príspevkov sú uverejnené na tejto  webovej stránke v časti "Sponzori".

 

Číslo účtu Centra je: 2852721456/0200

 

Ešte raz ďakujeme!