CSS KA spúšta projekt Vytvárajme Krupinu "bez bariér" vďaka podpore Nadácie VÚB

05.01.2012 15:29

V rámci grantovej výzvy Nadácie VÚB pre Nádej 2011 sa CSS KA zapojilo svojim projektom Vytvárajme Krupinu "bez bariér". Nadácia VÚB tento projekt podporila a preto od 02. 01. 2012 do 31. 08. 2012 bude prebiehať projekt zameraný na rozšírenie možností zamestnania zdravotne znevýhodnených občanov v regióne Krupina.

Podstatnou myšlienkou rozšírenia chránenej dielne bude zvýšený rozsah pracovných možností a využitie potenciálu zamestnancov chránenej dielne, ktorí budú mať priestor využiť vlastnú kreativitu a nápady pri tvorbe interiérových alebo exteriérových dekorácií a výrobkov.