Darovali sme oblečenie

19.12.2018 15:22

18.12.2018 sa konala aktivita "Darujeme", ktorá sa opäť stretla s nami neočakávanou odozvou. Počas nej sme darovali oblečenie mnohým ľuďom, ktorí to potrebujú.