Deň matiek v Centre sociálnych služieb KA

02.05.2012 14:56

   

Chcete podporiť dobrú vec a zároveň potešiť svoje mamičky pekným darčekom k ich sviatku?

Srdečne Vás všetkých pozývame v dňoch 09. – 10. mája 2012 v čase od 10,00 – 18,00 h. do Centra sociálnych služieb KA, kde bude prebiehať prezentácia prác ľudí so zdravotným postihnutím. Prezentácia je spojená s možnosťou kúpy týchto prác za príspevok, ktorým podporíte činnosť chránených dielní.

Prezentácia uvedených prác je výstupom projektu Vytvárajme Krupinu "bez bariér". Projekt je realizovaný vďaka podpore Nadácie VÚB.

Tešíme sa na Vás.

                                                                       pracovníci Centra sociálnych služieb KA