Ešte bezpečnejšie zariadenie núdzového bývania

13.01.2016 18:47

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje ubytovanie ženám, matkám s deťmi zažívajúcich alebo ohrozených násilím a preto bude bezpečnosť okrem nainštalovaných kamier zabezpečovať aj vchodová brána do areálu zariadenia núdzového bývania. Momentálne prebieha prieskum trhu na zhotovenie bezpečnej vchodovej brány. Veríme, že v krátkej dobe bude táto brána viac chrániť všetkých ubytovaných klientov.