Finančná podpora z Nadácie Granvia

10.11.2013 20:22

Naša organizácia sa zapojila do druhého kola grantovej výzvy Nadácie Granvia s projektom zameraným na rozšírenie zariadenie núdzového bývania pre osamelých rodičov s deťmi, týrané ženy a pod. Dôvodom bola nedostatočná kapacita miest oproti zvyšujúcemu sa množstvu žiadostí ľudí, ktorí sa ocitli v sociálnej alebo hmotnej núdzi a danú sociálnu službu nevyhnutne potrebujú. Nadácia Granvia sa rozhodla náš projekt podporiť finančnou čiastkou 8 300 EUR, ktorá má slúžiť na opravu a zrekonštruovanie kúrenia, hygienických priestorov, výmenu okien a dverí, nákup vnútorného vybavenia zariadenia.

Touto cestou sa chceme Nadácii Granvia poďakovať a veríme, že prostredníctvom zrealizovania projektu budeme schopní pomôcť, čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Zároveň ďakujeme za ústretovosť a ochotu primátora mesta Krupina Ing. Radoslava Vazana a poslancov Mestského zastupiteľstva pri odsúhlasovaní prenájmu budovy bývalej pľúcnej ambulancie na uvedené sociálne služby.