Individuálny plán rozvoja osobnosti podporený Nadáciou SPP

13.07.2015 15:28

Centrum sociálnych služieb KA sa zapojilo do výzvy Nadácie SPP v programe OPORA. Zámerom nadácie bolo podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnych služieb a tak prispieť k zvyšovaniu kvality života ľudí so špeciálnymi potrebami. Naša organizácia sa rozhodla prostredníctvom tejto výzvy pomôcť jednej našej klientke, aby mohla napredovať vo svojom živote a osamostatniť sa. Finančný príspevok v sume 750 EUR je určený na rozšírenie vzdelania kurzom "kuchár" a cestovné na kurz. Veríme, že prostredníctvom krokov a aktivít individuálneho plánu rozvoja osobnosti klientka dospeje k vytúženému cieľu.

"Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP."