Informačný deň

15.10.2015 12:11

Centrum sociálnych služieb KA organizuje dňa 23.10.2015 v priestoroch Hotela Slovan v Krupine Informačný deň Projektu "Mosty". Hlavnými témami sú Riešenie problematiky násilia, Predstavenie Projektu "Mosty" a Spolupráca s Nórskym partnerom. Cieľom Informačného dňa je oboznámiť odbornú verejnosť s víziou a obsahom Projektu "Mosty". Veríme, že aj tento Informačný deň prispeje k pozitívnemu posunu v riešení problematiky domáceho a rodovo podmieneného násilia v našom meste a blízkom okolí.

 

„Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“