Jeden deň putovného tábora aj u nás v Centre

11.07.2014 15:01

Rímskokatolícka farnosť v Krupine organizovala putovný tábor pre deti. Jeden deň tohto putovného tábora sa konal aj v našom Centre. Pre deti zo strany zamestnancov Centra boli pripravené súťaže (cukríkový strom, nosenie pingpongovej loptičky na lyžicke a i.) a tiež kreatívne dielne, kde si mohli sami vyhotoviť rôzne výrobky (krížik zo zápaliek, rámiky na fotografie, záložky do knihy a i.). Celý deň bol plný zábavy a príjemných zážitkov. 

Putovný tábor v CSS KA