Poradenské centrum pomáha

25.07.2016 17:56

Od spustenia poradenského centra a od prijatia nových odborných zamestnancov prostredníctvom Projektu MOSTY sa na nás obracajú klientky - obete domáceho a rodovo podmieneného násilia o pomoc a rady v sociálnej, právnej a psychologickej oblasti. Ich životné príbehy sú rôznorodé a zároveň ich niečo podobné spája.

V období september 2015 - jún 2016 sme poskytli špecializované sociálne poradenstvo 98 klientkám. 

Veríme, že pomôžeme ešte mnohým ženám a ich deťom, ktoré našu pomoc potrebujú a posunú sa ďalej v ich živote.