Kvalitnejší život v Centrum KA

04.09.2017 13:38

Naša organizácia sa zapojila do výzvy o poskytnutie finančného príspevku z Nadácie EPH. Bol nám schválení finančný príspevok v sume 2500 EUR. Zámerom projektu je skvalitniť priestory poskytovaných sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania, a tým prispieť k zmene v psychickom nastavení klientov, ktorí prichádzajú k nám ako obete násilia.

V priebehu jedného roka sa tu vystrieda množstvo žien a detí - obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia. Dochádza k striedaniu sa klientov v zariadení núdzového bývania, a tým sa opotrebúva nábytok, podlahy a vytvára sa množstvo nežiaducich mikroorganizmov a parazitov. To je dôvodom potreby výmeny nábytku najmä postelí s matracmi, PVC podláh a zakúpenia germicíneho žiaica na sterilizáciu a účinné ničenie mikroorganizmov. 

Veríme, že prostredníctvom týchto zmien sa budú klienti cítiť lepšie, a tým sa zefektívni aj práca na ich sebarozovji a zmenách, ktoré sú nevyhnutné pre ich lepší život.