Nadácia GRANVIA nás opäť podporila

14.10.2014 09:59

Nadácia GRANVIA v roku 2014 vyhlásila tretí ročník grantového kola, do ktorého sa zapojilo opäť aj naše Centrum. Podarilo sa nám získať od spomínanej nadácie finančnú podporu vo výške 1800 EUR, ktorá pôjde na dofinancovanie výmeny okien v rekonštruovaných priestoroch zariadenia núdzového bývania. Väčšiu časť rekonštrukcie uvedených priestorov sa nám podarilo urobiť na prelome roku 2013/2014 vďaka podpore Nadácie GRANVIA v rámci druhej grantovej výzvy.

Sme radi, že vďaka získaným finančným prostriedkom budú ľudia užívajúci sociálnú službu zariadenia núdzového bývania, mať príjemnejšie a útulnejšie priestory bývania.