Nadačný Fond GSK - schválený projekt

24.06.2013 14:29

S radosťou Vám oznamujeme, že Nadačný Fond GSK schválil projekt: Trénuj pamäť – ži aktívnejším životom, zameraný na tréning pamäti pre seniorov, žijúcich vo svojich domácnostiach a ľudí s Alzheimerovou chorobou, vo výške 950 eur. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života seniorov prostredníctvom rôznych techník a cvičení tréningu pamäti, rozvoj jemnej motoriky, prevencia demencie, zvýšenie sebavedomia seniorov a ich samostatnosť.