Naše centrum získalo podporu z Nadácie Orange

13.06.2014 11:45

Z grantového programu Nadácie Orange "Zelená pre seniorov" bol podporený náš projekt Trénujme pamäť, nebudeme osamelí. Projekt sme zamerali na vzdelávaciu aktivitu pre seniorov - tréningy pamäte, ktoré už niekoľko rokov ponúkame dospelým a seniorom. Kognitívne tréningy sú veľmi užitočnou a v mnohých prípadoch pre oslabenú pamäť človeka často jedinnou alternatívou na spomalenie procesu porúch pamäte. Sme vďační  Nadácii Orange za podporu tohoto projektu. Vďaka nemu sa naši seniori osobne stretnú so školiteľkou tréningov pamäte priamo z Centra Memory z Bratislavy.