Návšteva hasičskej stanice

22.06.2015 08:47

Klienti denného stacionára navštívili Hasičký a záchranný zbor MV SR v Krupine. Hasiči im porozprávali o svojej práci a poukazovali všetko, čo pri nej používajú. Klienti si mohli obliecť hasičský odev, vyskúšať, aké je sedieť v záchranných vozidlách a vypočúť si silný zvuk hasičskej sirény. Okrem odborného výkladu o činnosti hasičského zboru zažili aj veľa zábavy.

Návšteva u hasičskej stanice