Návšteva klientov denného stacionára na akcii ČREVOTOUR

17.05.2014 14:47

Klienti nášho denného stacionára sa dňa 16. mája 2014 zúčastnili celoslovenskej akcie s názvom ČREVOTOUR. Táto akcia bola zameraná na edukáciu verejnosti o včasnom zachytení a prevencii rakoviny hrubého čreva. Zúčastnení sa mohli prejsť vnútrom nadrozmernej makety hrubého čreva, kde im vysvetlili ako predchádzať závažnému ochoreniu hrubého čreva - kolorektálnemu karcinómu a ako ho včas odhaliť. Akcia boli poučná, klienti sa na nej dozvedeli veľa nových vecí.