Návšteva nórskeho partnera v CSS KA

02.12.2016 17:51

V týždni od 28. 11. - 02. 12. 2016 sme privítali návštevu z nórskeho Bergenu. Príchod nášho nórskeho partnera, s ktorým spolupracujeme v rámci projektu DGV03006 s názovom MOSTY, sa nám podarilo zabezpečiť vďaka financovaniu z Bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016.

Cez týždeň sme si v rámci stretnutí vzájomne vymieňali skúsenosti, upresňovali program konferencie, ich vstupy, príspevky. Tiež boli pre zástupkyne Crisis Centre in Bergen and surrounding municipalities pripravené rôzne voľnočasové aktivity. 

Veríme, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať a výmena skúseností prispeje ku kvalitnejšiemu poskytovaniu sociálnych služieb pre obete domáceho a rodovopodmieneného násilia.

Návšteva nórskeho partnera v CSS KA