Návšteva z nórskeho Bergenu v CSS KA

19.06.2015 12:49

Dňa 18. júna 2015 nás návštívili dve pracovníčky z partnerského krízového centra z nórskeho Bergenu. Počas ich návštevy sme podpísali partnerskú dohodu o spolupráci, tiež sme im ukázali priestory nášho Centra, a vymenili sme si skúsenosti zo svojej praxe týkajúcej sa pomoci ženám, mládeži a deťom ohrozených násilím. Sme radi, že aj napriek svojmu nabitému programu si našli čas na návštevu nášho zariadenia. 

Návšteva z nórskeho Bergenu v CSS KA