Nenechajte mozog zlenivieť!

19.02.2014 13:32

Pomaly sa blíži mesiac marec, ktorý so sebou prináša aj Týždeň mozgu 2014. Práve tento týždeň venovaný mozgu podnietil aj naše Centrum pre zrealizovanie nového cyklu tréningov pamäti pre dospelých a seniorov. Hlavným mottom bude: "Nenechajte mozog zlenivieť!"

Tréningy pamäti sa budú konať pod vedením certifikovaného trénera 3. stupňa každú stredu od 26. februára do 09. apríla 2014 v čase od 13,30 hod. do 15,00 hod. v priestoroch Centra sociálnych služieb KA (oproti Múzeu A. Sládkoviča). 

Zapojiť sa a precvičiť si svoj mozog môže ktokoľvek. Všetci ste srdečne pozvaní. 

Prihlásiť sa môžete: e-mail: css.krupina@gmail.com, tel.: 0903 969 345,  0917 565 063

Rozsah: 7 stretnutí    Cena: 0,90 EUR/stretnutie

Pozvanka