Noví odborní pracovníci v CSS - KA

10.11.2015 09:27

Sme hrdí a veľmi sa tešíme, že do náško kolektívu v novembri tohto roku pribudli tri nové odborné pracovníčky. Možnosti poskytovania naších služieb obohatia o odbornosť právníčky, psychologičky a sociálnej pracovníčky. Centrum sociálnych služieb vďaka tomu môže profesionálnejšie a so širším záberom pomôcť v rôznych životných situáciách klientom všetkých služieb, ktoré poskytujeme  Dlhodobo sme vnímali potrebu aj týchto odborníkov v našom tíme a sme radi, že vďaka grantom EHP a Nórska sa nám podarilo ich získať.