Otvorenie a požehnanie nových rozšírených priestorov ZNB

10.06.2014 15:26

V posledných týždňoch sa aktívne pracovalo na dokončení nových rozšírených priestorov zariadenia núdzového bývania v budove na Ul. 29. augusta 628 v Krupine (bývalej pľúcnej ambulancie). Toto zariadenie bude slúžiť pre osamelé ženy a osamelé matky s deťmi, ktoré sa dostali do zložitej životnej situácie.

Dnes o 10.30 hod. sme v prítomnosti našich zamestnancov, klientov, zástupcov Mesta Krupina, škôl,kolegov z okolitých zariadení  soc.služieb a zástupcov spoločností, ktoré tento projekt podporili, uvedené priestory slávnostne otvorili. Zároveň miestny pán farár Mgr.Emil Gallo,MIC tieto priestory požehnal. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie, za účasť a príjemnú a rodinnú atmosféru.

Realizáciu totho projektu podporili Nadácia GRANVIA, Nadácia J&T a firma Lind Mobler Slovakia, s. r. o., Krupina, ktorým za ich podporu ďakujeme.