Poďakovanie za finančné dary

02.01.2012 14:38

Začiatkom decembra bola v Kostole Narodenia Panny Márie vyhlásená zbierka na rekonštrukciu budovy „Katolíckeho domu“, ktorý má v nájme naše Centrum sociálnych služieb KA. Zbierka činila sumu 320 €, za ktorú chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do nej zapojili.

Ak budete mať možnosť a záujem nás aj v budúcnosti finančne podporiť, tak môžete urobiť osobne alebo na bankový účet Centra sociálnych služieb KA:  2852721456/0200.

Vopred ďakujeme za každý Váš dar.