Poradenstvo v priebehu jedného roka

30.09.2016 17:47

Od začiatku septembra 2015 do konca augusta 2016 sme poskytovali v rámci projektu MOSTY poradenstvo pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia. Počas tohto obdobia sa v poradenskom centre pomáhalo 127 klientkám v sociálnej, právnej či psychologickej oblasti. 

Veríme, že naša práca má zmysel a budeme v našom úsilí pokračovať aj naďalej.