Poskytnuté poradenstvo v roku 2016

31.01.2017 19:00

V roku 2016 bolo v rámci činnosti poradenského centra poskytnuté poradenstvo zo strany odborného tímu - psychológ, sociálny pracovník a právnik pre 109 klientiek. 

Prostredníctvom projektu MOSTY sa poskytuje poradenstvo pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia.