Pracovná cesta v Nórsku

26.05.2015 15:55

V dňoch od 20. - 25. 05. 2015 sme sa zúčastnili študijnej zahraničnej cesty v nórskom Bergene. Bola spojená s návštevou krízového centra Krisesenteret for Bergen og omegn, ktoré sa rovnako ako naše Centrum venuje pomoci ženám, mládeži a deťom ohrozených násilím. Študijná cesta bude podporená grantom z Bilaterálneho fondu na národnej úrovni. Je zároveň súčasťou projektu Mosty, ktorý je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu EEA Grants, Norway grants a je zameraný na skvalitnenie nami poskytovaných služieb pre klientov ohrozených násilím. Sme veľmi radi za stretnutie s nórskymi kolegyňami, za poskytnutie nových hodnotných informácií a poznatkov, ktoré použijeme vo vyššie uvedenom projekte. Dúfame, že naša spolupráca bude pokračovať.