Rekonštrukcia nových priestorov Centra sociálnych služieb KA

21.12.2011 13:18

V mesiacoch september až december prebiehala v „katolíckom dome“ (budova pri amfiteátri) rekonštrukcia nadzemného podlažia. V celej budove bol zavedený nový systém vykurovania. Vytvorila sa nová kúpelňa s WC v priestoroch núdzového bývania, dve samostatné hygienické zariadenia, prerobila sa spoločenská miestnosť.  Priestory plánuje naše centrum využívať od januára 2012 na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov nášho mesta a obyvateľov celého okresu Krupina. Doterajšie práce predstavovali sumu 11 417 EUR, z čoho najväčšiu položku cca 6 800 EUR predstavuje vykurovací systém, ostatné finančné položky predstavovali elektroinštalačné rozvody, stavebný materiál, stavebné práce a najnutnejšie vybavenie hygienických priestorov. Väčšinu interiérového zariadenia sme dostali sponzorsky od manželov z Dudiniec a pani z Krupiny. Časť prác a materiálu sme uhradili z doterajších sponzorských darov vo výške 670 EUR. Zvyšok potrebujeme vrátiť.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri zariaďovaní prác – najmä p. primátorovi Ing. Radoslavovi Vazanovi, všetkým, ktorí pomohli pri samotných prácach – p. Čerbovi, p. Monišovi, p. Gajdošíkovi so synom, p. Melichovi, p. Stankovičovi, p. Križanovi, p. Jakušovi, p. Hakeľovi, všetkým, ktorí nám pomohli pri upratovacích prácach – najmä paniam z Klubu dôchodcov, študentom tretieho ročníka Gymnázia A. Sládkoviča a Mgr. Parobkovej a všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám nezištne pomáhali a stále pomáhajú.