Rozšírenie poskytovania sociálnej služby pre rodiny s deťmi v núdzi

13.02.2014 09:16

Centrum sociálnych služieb KA vzalo do prenájmu budovu na Ul. 29. augusta 628 (bývalú pľúcnu ambulanciu) od mesta Krupina. Od začiatku r. 2014 sa začalo s rekonštrukciou týchto priestorov. Vybudoval a zapojil sa vykurovací systém v celej budove, pokračuje sa s opravou a vybudovaním sanity, neskôr dôjde k výmene okien a dverí. Po dokončení týchto prác sa začne postupne so zariaďovaním miestností. V novozrekonštruovaných priestoroch budú môcť nájsť svoje útočisko viaceré rodiny s deťmi, ktoré zostali bez strechy nad hlavou alebo sú obeťami domáceho násilia. 

Realizáciu tohto projektu podporuje Nadácia Granvia.

 

Niekoľko fotografií z prebiehajúcej rekonštrukcie