Schválený príspevok z nadácie SOCIA

18.06.2013 14:25

Oznamujeme Vám, že nadácia SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, schválila pre naše Centrum príspevok na vzdelávanie pracovníkov, vo výške 780,80 eur, ktorý bude použitý na vzdelávanie našich pracovníkov v oblasti sociálnej rehabilitácie, psychológie a psychiatrie. Program Lienka pomoci je financovaný z výnosu zbierky Lienka pomoci.