Pomoc klientom nielen v základných životných potrebách

17.02.2014 10:46

Kvalitu poskytovania sociálnych služieb v našom Centre sa snažíme neustále zvyšovať. O tom, že kvalitnejšie sa dajú poskytovať aj nízkoprahové sociálne služby, presviedča aj nová možnosť pre naše klientky núdzového bývania a klientov v hmotnej núdzi prostredníctvom Školy rodinných financií. 

Ide o projekt finančného vzdelávania na Slovensku, ktorý podporuje Nadácia pre deti Slovenska. Má pomôcť ľuďom získať vedomosti a znalosti, aby sa vedeli zorientovať v oblasti financií a robili dobré rozhodnutia o svojich financiách, o svojom rodinnom či osobnom rozpočte. 

Uvítali sme možnosť zapojiť do tohto programu aj našich klientov, aby sme im spostredkovali pomoc pri skvalitňovaní ich každodenného života. V rámci programu sa možu naučiť hospodárne využívať aj málo finančných prostriedkov, ktoré majú k dispozícií, môžu sa naučiť kreatívnejšie tieto prostriedky využiť, môžu si poriešiť svoje prípadné nepriaznivé úverové zaťaženia... v čase, keď mnohí klienti v našom zariadení začínajú od znova a  od nuly. 

Seminár začína 24. februára 2014 a bude ho viesť vyškolená lektorka NDS. Veríme, že táto aktivita splní našim klientom očakávania a tešíme sa na ďalšie podobné programy zamerané aj na iné cieľové skupiny.