Slávnostné otvorenie nových priestorov Centra sociálnych služieb KA

21.12.2011 13:22

Dňa 19. 12. 2011 o 10,00 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie a požehnanie nových priestorov Centra sociálnych služieb Krupina Mons. Mariánom Bublincom, administrátorom Banskobystrickej diecézy. Priestory sa nachádzajú na Sládkovičovej ulici 39 v Krupine (budova Katolíckeho domu vedľa amfiteátra). Pozvanie na otvorenia prijali kňazi farnosti Krupina, primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan a poslanci Mesta Krupina, zástupcovia ÚPSVaR Zvolen a detašovaného pracoviska Krupina, DSS Nádej, DSS Krupina a ďalší hostia.

V zrekonštruovaných priestoroch bude kancelária sociálnych poradcov, kde sa môžete obrátiť so svojimi problémami. Okrem základného sociálneho poradenstva Centrum sociálnych služieb KA poskytuje aj opatrovateľskú službu a sprostredkovanie osobnej asistencie. V budove bude umiestnené aj zariadenie núdzového bývania, ktoré je pripravené pre 5 klientov. Svoje miesto tu budú mať aj chránené dielne, kde nájdu svoje uplatnenie zdravotne znevýhodnení občania. V blízkej budúcnosti by mal pribudnúť aj denný stacionár.

Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do rekonštrukčných, upratovacích prác v Centre sociálnych služieb KA.

Ďakujeme všetkým pozvaným hosťom za účasť na otvorení nášho centra.

Ďakujeme aj za Vaše finančné dary, ktorými ste prispeli alebo v budúcnosti prispejete.