Stáže zamestnancov v Centre Slniečko n. o.

21.03.2016 16:42

V priebehu mesiaca marec sa zamestnanci Centra sociálnych služieb KA zúčastnili stáže u svojho garanta - Centra Slniečko n. o., kde získali nové poznatky a informácie v olasti práce s obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia. Stretli sa so sociálnymi pracovníkmi, právnikom, špeciálnym pedagógom a vychovávateľmi, ktorí sa podelili so svojimi skúsenosťami a cennými radami v uvedenej oblasti. Naši zamestnanci mali možnosť v praxi vidieť fungovanie bezpečného ženského domu, centra poradenstvo a krízového strediska pre matky s deťmi, konkrétne postupy a činnosti pracovníkov. Zamestnanci Centra Slniečko boli veľmi ústretoví a zdieľni, za čo im patrí veľká vďaka zo strany Centra sociálnych služieb KA.