Týždeň dobrovoľníctva 2013

09.09.2013 14:56

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2013 sa môžete zúčastniť ako dobrovoľník aj u nás v Centre

v dňoch 17.-18. 09. 2013 v čase od 10,00 - 16,00 hod. Budeme sa tešiť na všetkých, ktorí sa zapoja. 

Ako bonus ponúkame 18. 09. 2013 o 10,00 hod. v priestoroch nášho Centra prednášku o dobrovoľníctve.