Týždeň mozgu 2012

02.03.2012 14:17

V dňoch od 12. – 18. marca 2012 sa uskutoční celosvetová akcia „Týždeň mozgu“, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Na Slovensku toto podujatie organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou MEMORY, Centrom MEMORY a Neuroimunologickým ústavom SAV. Centrum sociálnych služieb KA sa v týchto dňoch zapojí do tejto akcie, pričom má pripravené aktivity pre širokú verejnosť.

https://slnieckova.sk/p/mozog/