Týždeň mozgu 2014

10.03.2014 10:58

Ako každý rok, aj tento sa naše Centrum zapojilo do celosvetovej akcie "Týždeň mozgu", ktorá sa uskutočňuje od 10. do 16. marca 2014 a je pod záštitou Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. 

Aktivity "Telocvična pre mozog alebo nenechajte mozog zlenivieť", ktoré realizujú naše certifikované lektorky, sa uskutočnia dňa 11. 03. 2014 pre žiakov ZŠ J. C. Hronského, dňa 13. 03. 2014 pre klientov Dom sociálnych služieb, n. o. Pre širokú verejnosť sa akvita bude konať 12. 03. 2014 o 13,30 hod. v priestoroch Centra sociálnych služieb KA na Sládkovičovej 39 v Krupine, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývame.