Týždeň mozgu 2015

13.03.2015 16:00

Aj tento rok sa naše Centrum zapojí do aktivít spojených s celosvetovou akciou "Týždeň mozgu", ktorá bude prebiehať od 16. - 22. marca 2015, pod záštitou Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. 

Naša certifikovaná lektorka 18. marca 2015 o 9,30 hod. zavíta do Súkromnej materskej školy v Krupine, kde má pripavené aktivity hravou formou zamerané na fungovanie mozgu, pamäte a jeho trénovanie. Ďalšia aktivita je pripravená pre verejnosť a to prednáška spojená s úkážkou tréningu pamäte dňa 18. 03. 2015 o 13,30 hod. v priestoroch Centra na Sládkovičovej 39, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývame.