Uvítanie leta

02.07.2012 10:44

Dňa 27. júna 2012 sa konala v Centre sociálnych služieb KA akcia "Uvítanie leta", ktorého sa zúčastnili klienti denného stacionáru spolu s rodinnými príslušníkmi. Leto sa uvítalo posedením pri ohni a opečením si výborných špekačiek a iných dobrôt. Pre účastníkov bola pripravená rôzna záujmová činnosť, ako napr. hry s loptou, hádzanie do terča, kvízová súťaž, spievanie piesní. Na záver si klienti prevzali pochvaly za účasť na "Uvítaní leta". 

Touto akciou sa otvoril letný program denného stacionáru Centra sociálnych služieb KA, pričom pre klientov pripravujeme nasledovné aktivity:

Letný program denného stacionáru CSS KA.doc (30,5 kB)