Veľká Noc v Centre sociálnych služieb KA

15.03.2012 16:11

Chcete podporiť dobrú vec a zároveň si ozdobiť svoje príbytky ručnými veľkonočnými dekoráciami?

Srdečne Vás všetkých pozývame v dňoch 28. – 29. marca 2012 a 4. apríla 2012 v čase od 10,00 – 15,00 h. do Centra sociálnych služieb KA, kde bude prebiehať prezentácia prác chránených dielní hlavne s veľkonočnou tematikou. Prezentácia je spojená s možnosťou kúpy týchto prác za príspevok, ktorým podporíte činnosť chránených dielní.

Prezentácia uvedených prác je výstupom projektu Vytvárajme Krupinu "bez bariér". Projekt je realizovaný vďaka podpore Nadácie VÚB.

Tešíme sa na Vás.

                                                                       pracovníci Centra sociálnych služieb KA