Veľkonočná výstavka výrobkov chránených dielní

18.03.2013 11:22

Blíži sa čas Veľkej Noci a preto pre Vás klienti a zamestnanci nášho Centra pripravujú výstavku ich výrobkov s veľkonočným zameraním. Radi Vás uvidíme v dňoch 21. - 22. marca 2013 v čase od 10,00 - 17,00 hod.  v našich priestoroch na Sládkovičovej ulici na prezentácii týchto prác. Prezentácia je spojená s možnosťou kúpy týchto prác za príspevok, ktorým podporíte činnosť našich klientov a zamestnancov chránených dielní.