Verejné obstarávanie na fasádu ZNB

24.02.2016 14:17

Centrum sociálnych služieb KA sa snaži, nie len o zvyšovanie bezpečnosti, ale aj o vzhľad fasady zariadenia núdového bývania. Momentálne prebieha prieskum trhu na zhotovenie vonkajšej fasady budovy ZNB.