Výberové konanie

03.03.2015 12:33

Centrum sociálnych služieb KA

IČO: 42 193 222, Kalinčiakova 781/2, 963 01  Krupina

 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta

Výberové konanie

Pracovná pozícia: odborný zamestnanec v sociálnych službách

Počet voľných miest: 1

Požiadavka na zamestnanca:

Prax v odbore: vítaná

Požadované vzdelanie uchádzača: II. stupňa vysokoškolského vzdelania odbor: Sociálna práca alebo Psychológia

Osobitné požiadavky, predpoklady a zručnosti:

  • samostatnosť, asertívnosť, empatia, flexibilnosť, komunikačné zručnosti, bezúhonnosť
  • vodičský preukaz typu „B“ (výhodou)
  • práca s PC (OS Windows, Microsoft Office, Internet)
  • základná znalosť zákonov 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, 447/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • profesijný štrukturovaný životopis,
  • motivačný list,
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 428/2002 Z. z.

Požadované doklady zasielajte e-mailom na adresu css.krupina@gmail.com alebo prineste osobne do Centra sociálnych služieb KA, Sládkovičova 39, Krupina.  Termín pre podanie žiadostí do výberového konania: do 17.03.2015.  Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Anna Surovcová

Telefón: 0903 969 345      E-mail: css.krupina@gmail.com