Výberové konanie

18.09.2015 15:58

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovných miest

Výberové konanie

Pracovné pozície:      Psychológ / Sociálny pracovník / Právnik

Počet voľných miest: 1/1/1

Požiadavka na zamestnanca:

Prax v odbore: vítaná

Požadované vzdelanie uchádzača: II. stupňa vysokoškolského vzdelania odbor: Psychológia / Sociálna práca / Právo

Osobitné požiadavky, predpoklady a zručnosti:

  • samostatnosť, asertívnosť, empatia, flexibilnosť, komunikačné zručnosti, bezúhonnosť, schopnosť tímovej práce, odolnosť voči stresu
  • vodičský preukaz typu „B“ (výhodou)
  • práca s PC (OS Windows, Microsoft Office, Internet)
  • na pozíciu „Právnik“ znalosť najmä v oblasti občianskeho, trestného práva

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • profesijný štrukturovaný životopis,
  • motivačný list,
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 428/2002 Z. z.

Požadované doklady zasielajte e-mailom na adresu css.krupina@gmail.com alebo prineste osobne do Centra sociálnych služieb KA, Sládkovičova 39, Krupina.  Termín pre podanie žiadostí do výberového konania: do 30. 09. 2015.  Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Výberové konanie sa bude konať 08. októbra 2015.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Anna Surovcová

Telefón: 0903 969 345      E-mail: css.krupina@gmail.com